Privacy

Hieronder vind u het privacy statement van Marbella 4Days Walking

De Website van Marbella 4Days Walking en Persoonsgegevens
Marbella 4Days Walking SL is de beheerder van de website www.marbella4dayswalking.com en www.marbella4diascaminando.com (de “Website”). Uw persoonsgegevens worden door Marbella 4Days Walking gebruikt om u de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens volgens het Spaanse recht.

Marketingdoeleinden
Marbella 4Days Walking SL kan u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van Marbella 4Days Walking en haar sponsoren of aan de organisatie gerelateerde goede doelen die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om Marbella 4Days Walking SL te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar info@marbella4dayswalking.com. In geen geval zal Marbella 4Days Walking SL uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens
Marbella 4Days Walking SL draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten met betrekking tot gegevens
De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:
• Deze gegevens aanvullen;
• Deze gegevens verbeteren;
• Deze gegevens laten verwijderen;
• Deze gegevens laten afschermen;

Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacybeleid, kunt u een e-mail richten aan Marbella 4Days Walking SL. Het e-mail adres is info@marbella4dayswalking.com.