Begin mei heeft Marbella 4Days Walking de Algemene Vergadering van het IML bijgewoond met als doel te horen of we waren aangenomen als lid op basis van het uitstekende rapport dat we kregen van de inspecteurs, die aanwezig waren in oktober 2018.

Tot onze verbazing werden we geconfronteerd met een vergadering waar een brief van Barcelona, lid van de IML, werd gepresenteerd en dat beïnvloedde de stemming op een negatieve manier.

Wij zijn het niet eens met deze procedure want vorig jaar was M4DW door de Algemene Vergadering als kandidaat lid gekozen en toen had Barcelona de brief moeten presenteren waardoor de Algemene Vergadering had kunnen besluiten of wij kandidaat zouden worden of niet.

Dit jaar zou slechts het uitstekende rapport een punt van discussie moeten zijn maar dit kwam zelfs niet aan de orde.
We hebben bezwaar gemaakt tegen deze beslissing en de Voorzitter gevraagd een uitleg te geven aan de leden en de fout te erkennen.

Volgend jaar tijdens de vergadering in Noorwegen zal opnieuw worden gestemd maar nu op basis van het rapport en dan verwachten wij te worden gekozen als lid van de IML.