Marbella 4Days Walking

12th edition

from 5th – 8th October, 2023

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Asocación Marbella 4Days Walking, managed by Clear Focus SL, gevestigd Urb. El Sabadillo, Edif Artair, Local 101 – 29688, Estepona (Málaga), Spanje, telefonisch bereikbaar onder: +34 7222 477 36, hierna te noemen: M4DW. Het wandelevenement zelf noemen wij hierna: 4Daagse

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@marbella4dayswalking.com

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Inschrijven voor Marbella 4Days en veiligheid tijdens evenement

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Voorkeurtaal

·   Geslacht

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Nationaliteit

Uitvoering van de overeenkomst en inloggegevens voor uw account

Zie uitleg *

·         M4DW

·         Personeel

·         Uzelf

Administratie

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Onbepaalde tijd ter waarborg van uitreiking correcte medaille en in de financiële administratie voor 7 jaar. (Zie uitleg *)

·   Betaalpartner MSPay

·   Boekhouder

·   Accountant

·   Belastingdienst

Het verrichten en versturen van aankopen (deelname bewijzen)

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Alleen uzelf

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is voor de nieuwsbrief

·   E-marketingtools

 * Uitleg  bewaren gegevens

Het type medaille die wij u uitreiken bij het volbrengen van de 4Daagse hangt af van het aantal keer dat u deelneemt. Voor elk jaar deelname, ontvangt u een andere medaille. Vandaar dat wij uw gegevens voor langere tijd bewaren, zodat u kunt deelnemen onder hetzelfde inschrijfnummer dat u ooit bij eerste keer deelname is toegekend. Op die manier wordt voorkomen dat u de verkeerde medaille krijgt uitgereikt.

De betaling van uw deelname wordt afgehandeld door onze partner Multi Safe Pay. Zij bewaren uw gegevens volgens de wettelijke normen die daarvoor gelden.

Ons personeel heeft inzage in uw persoonsgegevens ter bewaking van uw veiligheid tijdens het wandel evenement. Wij laten ons personeel een geheimhoudingsverklaring ondertekenen om ongeoorloofde verspreiding van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Dat zijn de zogenaamde “functionele cookies”.

Ook zijn er zogenaamde “niet functionele cookies” die voor marketing doeleinden kunnen worden gebruikt. Niet functionele cookies worden op de website van M4DW niet gebruikt, met uitzondering van de Google Analytics cookie dankzij welke wij kunnen zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Wij delen echter geen persoonlijke gegevens met Google Analytics, waardoor uw privacy gewaarborgd blijft.

Voor meer informatie over cookies, raadpleeg: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt M4DW uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die M4DW met u heeft, tenzij M4DW wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht M4DW te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij M4DW op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal M4DW deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van M4DW hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

M4DW treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van M4DW. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. M4DW raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

M4DW past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. M4DW raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal M4DW er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of M4DW wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Clear Focus SL
E-mail: info@marbella4dayswalking.com
Telefoonnummer: +34 7222 477 36

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons